Πληρωμή Υδατοπρομήθειας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Οι πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας, μπορούν να πληρώσουν την υδατοπρομήθειά τους στον λογαριασμό 

102-10-G47027-02  Κοινοτικό Συμβουλίο Μάμμαρι.

Οι πελάτες των υπόλοιπων Τραπεζών μπορούν να πληρώσουν την υδατοπρομήθειά τους στο ΙΒΑΝ  

CY55 0050 0102 0001 0210 G470 2702  Κοινοτικό Συμβουλίο Μάμμαρι.

Στις λεπτομέρειες πληρωμής παρακαλούμε να αναγράφουν το όνομά τους και τα τέσσερα πρώτα ψηφία του αριθμού καταναλωτή στον λογαριασμό υδατοπρομήθειας. (Βλέπε κύκλο στη φωτογραφία).

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές θα πρέπει να γίνονται μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία που αναγράφετε στο λογαριασμό.

 

Μετά την ηλεκρονική πληρωμή του λογαριασμού της υδατοπρομήθειας θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί η πιο κάτω φόρμα για επιβεβαίωση.

*Όλα τα πιο κάτω πεδία απαραίτητα θα πρέπει να συμπληρωθούν.