Σημαντική Ανακοίνωση

Σημαντική Ανακοίνωση

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ το άναμα φωτιά για οποιοδήποτε λόγο.