Παράταση στην είσπραξη φορολογιών

Παράταση στην είσπραξη φορολογιών

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μάμμαρι ανακοινώνει ότι η είσπραξη των φορολογιών θα συνεχιστεί μέχρι και την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 στην Κοινοτική Βιβλιοθήκη με την προϋπόθεση ότι οι πληρωμές θα γίνονται με μετρητά.