Τοπωνύμια

Τοπωνύμια

Ο αριθμός των τοπωνυμιών στο Μάμμαρι ανέρχεται στα 116 απο τα οποία 13 έχουν φωνητικές παραλλαγές. Απο γλωσσικής άποψης 109 είναι ελληνικής προέλευσης , 4 τουρκικής , 2 ιουδαικής και μιας γαλλικής.

32 τοπωνύμια ετυμολογούνται απο τη μορφολογία του εδάφους , 28 απο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό , 14 απο εγγειοβελτιωτικό έργο , 14 ως φυτώνυμα , 11 ως ανθρωπώνυμα , 9 απο την ευφορία του εδάφους , 5 απο τη σύσταση του εδάφους και 2 ως ζωώνυμα.

Χώνη ( Μορφολογία εδάφους - τόπος που μοιάζει με χωνί)

Μεγάλη Πέτρα ( Μορφολογία εδάφους - τόπος όπου υπάρχει ή υπήρχε μεγάλη πέτρα)

Κατζιάες

Βορκάες

Παππαράες ( Ευφορία εδάφους - άγονα χωράφια)

Παλαιοχανούντα ( Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό - τόπος όπου υπήρχαν παλαιά σπίτια, χάνια) 

Μαζέρες ( Φυτώνυμη - τόπος όπου φυτρώνουν μαζιά)

Μαζέρες ( Φυτώνυμη - τόπος όπου φυτρώνουν μαζιά)

Λαξιές ( Μορφολογία εδάφους - αβαθής ρεματιά , μικρή κοιλάδα )

Βούναρος ( Μορφολογία εδάφους - μεγάλος λόφος ) 

Ορισμένα από τα πιο γνωστά τοπωνύμια του Μάμμαρι

Αγιάσματα ( Μορφολογία εδάφους - τόπος όπου ρέει αγιασμένο νερό )

Αλώνια ( Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό - επίπεδος συνήθως κυκλικός χώρος όπου γίνεται το αλώνισμα των σιτηρών )

Βάρκες ( Μορφολογία εδάφους - τόπος με βαριά σκληρά χώματα )

Βιλλούρι ( Μορφολογιά εδάφους - τόπος όπου υπάρχει βρυσούλα με λίγο νερό , κανούρι )

Γιοφύρι ( Εγγειοβελτιωτικό εδάφους - γεφύρι )

Καυκάλλα ( Ευφορία εδάφους - άγονο χωράφι )

Κλημάρια ( Σύσταση εδάφους - τόπος με κλημαρόπετρες , είδος σχιστόλιθου σε δάπεδα ή ακροδώματα )

Μελίσσα ( Ζωώνυμη - τόπος όπου φωλιάζει ή υπάρχει μελίσσι )

Παλλουρόκαμπος ( Φυτώνυμη - κάμπος με παλλούρες κονναρκές )

Παχυντέρης ( Ανθρωπώνυμη - ποτάμι που φέρνει πολύ νερό )

Πέζεματα ( Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό - τόπος όπου γίνεται το κατέβασμα από άλογο ή γαίδαρο )

Σκοτωμένος ( Ανθρωπώνυμη - τόπος όπου σκοτώθηκε κάποιος την περίοδο της οθωμανοκρατίας )

Τράχωνας ( Ευφορία εδάφους - τόπος τραχύς πετρώδες γεμάτος πέτρες , τραχέα χώματα )

Χαλόπετρα ( Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό - τόπος όπου υπάρχουν πέτρες απο χαλόσπιτα )

Χαλόσπιτα ( Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό - τόπος όπου υπάρχουν ερειπωμένα σπίτια )