Κοινοτικό Συμβούλιο

Κοινοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Μάμμαρι, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:

 

Νίκος Κοτζιάπασιης  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Πολύκαρπος Κοτζιάπασιης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Σπύρος Προκοπίου ΜΕΛΟΣ

 

Γεώργιος Σαββίδης ΜΕΛΟΣ

 

Ανδρέας Παπαδημητρίου ΜΕΛΟΣ

 

Μυρούλλα Κουλουγκάου  ΜΕΛΟΣ

 

Λευκή Θεοδώρου  ΜΕΛΟΣ

 

Παντελίτσα Γιόκκα  ΜΕΛΟΣ

 

Ανδρέας Ευαγόρου  ΜΕΛΟΣ