Νεολαία - Δεκαετία 1990

Νεολαία - Δεκαετία 1990

Η νεολαία του Μάμμαρι σε εκδρομή στα Πλατάνια γύρω στο 1990.