Ομάδα Πυρόσβεσης

Ομάδα Πυρόσβεσης

Την ομάδα πυρόσβεσης αποτελούν οι:

 

Νικος Κοτζιάπασιης  Τηλ. 99650263 - 22872650

 

Πολύκαρπος Κοτζιάπασιης  Τηλ. 99496922 - 22836800

 

Ανδρέας Σοφοκλέους  Τηλ. 99635827 - 22832752

 

Πανίκος Παντοπίου Τηλ. 99485756