Κοινοτικό Ιατρείο

Κοινοτικό Ιατρείο

Οι επισκέψεις πλέον στο Κοινοτικό Ιατρείο γίνονται κατόπι ραντεβού.

Τηλ.22834744