Ηλεκρονική πληρωμή υδατοπρομήθειας

Ηλεκρονική πληρωμή υδατοπρομήθειας

Ωράριο πληρωμής λογαριασμών νερού

Τρίτη  5.00μμ - 6.30μμ

Πέμπτη  5.00μμ - 6.30μμ

Παρασκευή  5.00μμ - 6.30μμ 

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική πληρωμή της υδατοπρομήθειας.