ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΜΜΑΡΙ

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΜΜΑΡΙ

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΜΜΑΡΙ

1.ΓΕΝΙΚΑ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μάμμαρι ζητά προσφορές για τη διαχείριση του περιπτέρου, που βρίσκεται μέσα στο Κοινοτικό Πάρκο στην τοποθεσία Καυκάλλα. Οι προσφορές θα είναι για μηνιαίο ενοίκιο το οποίο θα προπληρώνεται κάθε 1η του μήνα. Η προσφορά θα καλύπτει περίοδο ενός χρόνου από 1η Ιουλίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2021. Η προσφορά θα μπορεί να ανανεωθεί χωρίς ζήτηση προσφορών, εάν το Κοινοτικό Συμβούλιο συμφωνήσει από κοινού με τον διαχειριστή για την ανανέωση.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Λογαριασμοί: Ο διαχειριστής πρέπει να καταβάλλει εγγυητική του συμβολαίου του, ύψους €1000,00. Εκτός από το μηνιαίο ενοίκιο θα πληρώνει τους λογαριασμούς τηλεφώνου,νερού και ηλεκτρισμού. Καθαριότητα: Ο διαχειριστής θα είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τόσο εσωτερικά τους χώρους του περιπτέρου όσο και εξωτερικά τους υπαίθριους χώρους. Συγκεκριμένα, εσωτερικά θα πρέπει να διατηρεί καθαρά τα αποχωρητήρια και το περίπτερο και να παρέχει τα απαραίτητα είδη υγιεινής για τους χώρους αυτούς (σαπούνι, χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες κτλ.). Εξωτερικά θα πρέπει να διατηρεί τους χώρους καθαρούς, να κουρεύει το γρασίδι, να κλαδεύει τα δέντρα, όταν απαιτείται, να ποτίζει όλους τους χώρους πρασίνου. Το νερό για τους εξωτερικούς χώρους θα παρέχεται δωρεάν από το Κοινοτικό Συμβούλιο Μάμμαρι. Προσθήκες – Μετατροπές: Ο διαχειριστής θα είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τους χώρους και τα κτίρια όπως θα τα παραλάβει. Απαγορεύεται αυστηρά να γίνει οποιαδήποτε προσθήκη ή μετατροπή χωρίς την έγκριση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μάμμαρι.

Εξοπλισμός:

1. Τα υποστατικά, οι καρέκλες, τα τραπέζια και οι κατασκευές που βρίσκονται στον χώρο του πάρκου ανήκουν στο Κοινοτικό Συμβούλιο Μάμμαρι και παραχωρούνται στον διαχειριστή για χρήση.

2. Όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός που χρειάζεται για την ομαλή λειτουργία του περιπτέρου θα είναι υποχρέωση του διαχειριστή. Παρεχόμενα από το περίπτερο: Το περίπτερο θα μπορεί να προσφέρει όλα τα είδη που προσφέρει μια καφετέρια. Δε θα προσφέρονται φαγητά π.χ. σουβλάκια, μπριζόλες, μαγειρευτά κτλ. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να έχει τις απαραίτητες άδειες και αναρτημένο τον τιμοκατάλογο σε περίοπτο μέρος του περιπτέρου. Ώρες λειτουργίας: Το περίπτερο θα λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του νόμου και με τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοτικού Συμβουλίου Μάμμαρι. Σημείωση: Αν ο διαχειριστής παραβεί τα πιο πάνω, τότε το Κοινοτικό Συμβούλιο θα έχει τη εξουσία να παρέμβει και να διακόψει το συμβόλαιο. Με τη λήξη του συμβολαίου του, θα του επιστραφεί η εγγυητική που κατέβαλε. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής διακόψει από μόνος του το συμβόλαιο, δε θα του επιστρέφεται η εγγυητική. Επίσης, δεν του επιστέφεται η εγγυητική σε περίπτωση που το συμβόλαιό του τερματιστεί από το Κοινοτικό Συμβούλιο, εφόσον δεν τηρούσε τους όρους του συμβολαίου. Δεν υπάρχει καμιά υποχρέωση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μάμμαρι να κατακυρώσει την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά, αν αυτή δεν είναι ικανοποιητική.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Όλες οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, με όλα τα στοιχεία του προσφοροδότη, δια χειρός στον κοινοτάρχη, κ.Νίκο Κοτζιάπασιη, το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020, και ώρα 14:00.

Όλοι οι προσφοροδότες θα κληθούν σε συνεδρία του Κοινοτικού Συμβουλίου Μάμμαρι για τη σωστή λειτουργία του πάρκου την Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020.

Για Κοινοτικό Συμβούλιο Μάμμαρι

Νίκος Κοτζιάπασιης

Πρόεδρος