Βλάβη σε αγωγό υδατοπρομήθειας

Βλάβη σε αγωγό υδατοπρομήθειας

Λογώ βλάβης σε αγωγό της υδατοπρομήθειας, η παροχή νερού έχει διακοπεί στις κατοικίες απο το άγαλμα Σ.Ροτσίδη και κάτω.

Μέχρι τις 6μμ θα επανέλθει.