Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2020 θα γίνεται καθαρισμός των ντεποζίτων της υδατοπρομήθειας στην περιοχή Βούναρος και ως εκ τούτου δε θα υπάρχει παροχή νερού.