Αιμοδοσία Μάμμαρι 30/3/21

Αιμοδοσία Μάμμαρι 30/3/21

Αιμοδοσία στην κοινότητα Μάμμαρι

Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 

Από η ώρα 6.00μμ μέχρι η ώρα 8.30μμ

στο σωματείο ΡΟΤΣΙΔΗΣ