Μετά από σχετική άδεια η αιμοδοσία θα γίνει όπως είχε προγραμματιστεί

Μετά από σχετική άδεια η αιμοδοσία θα γίνει όπως είχε προγραμματιστεί