Κοινοτική Βιβλιοθήκη

Κοινοτική Βιβλιοθήκη

Εγκαινιάστηκε 8 Δεκεμβρίου του 2001 απο τον τότε Υπουργό Παιδείας Ουράνιο Ιωαννίδη.